MARIN GHERASIM

destinul artistului

Pictorul se naște la 16 decembrie 1937 în orașul Rădăuți – Bucovina dintr-o familie cu adânci rădăcini în satul bucovinean. Se stinge din viață pe 27 martie 2017 la București. În 1962 absolvă Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București. Între 1963 și 1983 este asistent la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Din 1984 și până în 1990 lucrează ca istoricde artă în cadrul Institutului de Istorie a Artelor din cadrul Academiei Române. Din 1990 ocupă prin concurs postul de profesor universitar la Academia de Arte București (Universitatea Națională de Arte). Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1966. Debutează în anul 1962 în cadrul Expoziției Orașului București (sălile Dalles). Din 1962 și până în 2016 participă la majoritatea expozițiilor anuale, bienale, republicane, organizate în capitală, precum și la numeroase expoziții în străinatate ( peste 54 de expoziții de grup și 22 de expoziții personale). Din anul 2012 este ales Președinte de Onoare al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Personalitate marcantă a artei românești, Marin Gherasim a primit numeroase premii și distincții.

 

„Prin Forma Absidei, și prin dubla filiație a Bisericii și a Îmbrățișării, ambele arhetipale, ambele încifrate și filigranate în ea, ajunge Marin Gherasim să creeze conceptul-cadru al artei sale. Este o formă de care nu te mai saturi, care te odihnește și te primenește; o formă prin care te cureți și prin care te înalți; o formă care nu te lasă să te sumețești și care atinge frumusețea cumva în treacăt, discret, mai degrabă ca un murmur decât ca un torent; ca boarea umedă a prospețimii unui firicel de apă, mai degrabă decât ca jerba orgolioasă a cascadei.

Contemplată în numeroasele ei întruchipări artistice, văzute ori închipuite de Marin Gherasim, Forma Absidei sădește în fiecare privitor conștiința calmă că trăim într-o lume pe care nu răul o poate distruge, ci numai consimțământul nostru la el… În sufletul celui care o contemplă, Forma Absidei întipărește acceptarea singurei glorii care nu zdrobește nimic în afirmarea ei: gloria provenită din smerenie.

Toată arta lui Marin Gherasim îmi pare acum, în ceasul morții sale, un imn adus fragilității în care răul nu a putut găsi adăpost, pentru că nu are puterea să o strice. Puține afirmări mai triumfătoare ale speranței cunosc, în toată arta contemporană, decât aceste abside ale lui Marin Gherasim. Parcă mai luminate acum de un tot mai intens alb pe alb, ca o ștergere de ape peste un ștergar de izvor, acum când prin ele, după ce atâția ani le-a pictat, a trecut dincolo”.

Horea Roman Patapievici

Repere biografice
16 dec. 1937, Rădăuți, Bucovina – 27 mart. 2017, București
Titlu academic
Profesor Universitar