La vernisajul expoziţiei intitulate „Iscălitură pe Lumină“, cu lucrări realizate de cunoscutul artist plastic Silviu Oravitzan, a participat Înaltpreasfinţitul Andrei, teologul Radu Preda şi numeroşi oameni de cultură, artişti şi personalităţi din mediul academic.

Visit to Website

Vernisajul Expoziției

La vernisaj, curatorul expoziţiei, Florin Gherasim, a realizat o prezentare a valorii şi unicităţii creaţiei artistului Silviu Oravitzan, punctând originalitatea celei mai cunoscute lucrări în spaţiul clujean, şi anume iconostasul bisericii „Schimbarea la Faţă“, lucrare realizată de artist împreună cu Marko Ivan Rupnik, preot iezuit şi pictor al Vaticanului. Totodată a prezentat celor prezenţi la vernisaj ideea centrală a expoziţiei de pictură şi sculptură, care este „Crucea şi Lumina, Moartea şi Învierea“, temă ce a fost reprezentată de două lucrări centrale ce înfăţişează crucea, simbolul morţii şi al răstignirii şi, la capătul opus, Hristos, în lumina Învierii.  Între cele două lucrări au fost puse două poteci cu grâu, prima umplută cu grâu neîncolţit, sugerând ideea morţii, iar a doua cu grâu încolţit ce duce spre o lucrare care are reprezentat, în slavă, chipul Mântuitorului Hristos.

Radu Preda. O pledoarie pentru frumos

Prezent la vernisajul expozițional teologul Radu Preda a surprins în discursul său frumusețea artei și creației artistului plastic Silviu Oravitzan, dar și caracterul inedit surprins în majoritatea lucrărilor sale. În finalul vernisajului artistul Silviu Oravitzan a precizat că întreaga expoziție a fost dedicată vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu de care l-a legat o strânsă prietenie.

Focus On User Experience

I was soon appraised of the subject of their conversation, as, calling to Sola, Tars Tarkas signed for her to send me to him. I had by this time mastered the intricacies of walking.

Driving My Fleet Air Craft High

On either side of this opening the women and the younger Martians, both male and female, formed two solid walls leading out through the chariots and quite away into the plain beyond.

Florin Gherasim despre opera lui Silviu Oravitzan

The work of rearing young, green Martians consists solely in teaching them to talk, and to use the weapons of warfare with which they are loaded.

Leave a Reply